ویژه نشست سراسری مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی/ تشریح اقدامات معاونت ها و سازمان های وزارت ارشاد در حوزه اقتصاد مقاومتی
مدیران و معاونان معاونت ها و سازمان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست سراسری مدیران این وزارتخانه به تشریح مجموعه اقدامات و فعالیت‌های خود در زمینه اقتصادمقاومتی پرداختند.
اقتصاد مقاومتی ارتباط مستقیم و غیرقابل انکاری با هویت ملی دارد
استاد اقتصاد دانشگاه تهران ابراز کرد: اقتصاد مقاومتی ارتباط مستقیم و غیر قابل انکاری با هویت ملی دارد. به عبارت دیگر اقتصاد می تواند هویت بخش باشد.
دختر جوان خدابنده‌ای با قالی بافی اقتصاد مقاومتی را معنا کرد
دختر جوان خدابنده ای با توصیه بر جوانانی که در اندیشه ی پیدا کردن راهی نو برای موفقیت هستند گفت: "اگر جوانان می خواهند فردی موفق و با اراده در جامعه باشند باید از سختی ها نترسند و در این راه محکم و استوار باشند".