ایثار نوشت

حسین هدایتی اینگونه از ایثار نوشت:
یک روز با برادرم برای بازدید از یک ساختمان نیمه ساخته که به علت فصل زمستان در حال تعطیلی بود رفتیم و
« قبلی ۱ صفحه ۲ از ۲