تکریم ایثار

وصیت نامه شهید اسلام پاسدار شهید قاسم امیرنیا
با سلام درود به رهبر کبیر انقلاب اسلامی و یاران با وفای ایشان