تکریم ایثار

با فرهنگ سازی ایثار را در جامعه گسترش دهیم
رزمنده دفاع مقدس؛
یکی ساعتی مجبور شدم به انتظارش بنشینم. بعد از 25سال خدمت صادقانه، مسئول آبدارخانه بود و برایشان از وزارتخانه بار رسیده بود، باید می‌ رفت و تحویل می‌گر...
جهان بدون جنگم را آرزوست
در گفتگو با رزمنده دفاع مقدس:
عکس های زیادی به همراهش آورده بود.می گفت عکس گرفتن از ادوات نظامی ممنوع بوده است. پشت زمینه تمام عکس ها یا خاک بود یا ماشین. همه قصه های عکس ها را به ...
امنیت پایدار ایران در منطقه در سایه رشادت های آگاهانه شهدا است
با هدف جمع آوری خاطرات شفاهی جنگ​، پای صحبت و خاطرات خواهر شهید،حسن سیگارچی نشستیم، تا شاید در میان روزمرگی های کسل کننده دنیوی، پنجره ای به سوی عشق و...
هیچ چیز نمی تواند برای ترویج فرهنگ ایثار ترمز بگذارد/ایثار حد و مرز ندارد
در گفتگو با برادر شهید:
لبخند مهربان و گرم آقای جعفر شریفی را از مصاحبه‌ی قبلی با خودم در ذهن داشتم و با این حس خوب به میز کنار رجوع کردم. مردی سیاه‌پوش و به ظاهر با چهره‌ی خ...
نگاه شهید به همه پدیده‌های پیرامونش ایدئولوژیک بود
در گفتگو با برادر شهید:
برادر شهید اردشیر گله دارزاده گفت: نگاه این شهید بزرگوار و همه هم نسلانش به مسائل و پدیده های پیرامونشان ایدئولوژیک بود، حتی نسبت به یک مسئله ریاضی که...
در کوچه باغ خاطرات خاکریزها
در گفتگو با فرزند جانباز:
در میان صحبت ها دائما گریه می کرد و گاها نمی توانست به صحبت ها ادامه دهد...دردهای پدر خیلی او را بهم ریخته بود...
ایثار، نقطه مقابل خودخواهی است
گفت و گو بارزمنده دفاع مقدس؛
پای حرفایش که نشستم، هم از شیطنت های دوران نوجوانی‌اش در جبهه ها گفت و هم از ایثار همرزمان.
الیگودرز به سبب نزدیکی به خوزستان احساس ادای دین بیشتری به جنگ داشت
در گفت و گو با رزمنده دفاع مقدس:
شهر الیگودرز به خوزستان کانون اصلی مقاومت نزدیک بود و علاوه بر این ویژگی بارز این شهر آن بود که در مسیر گذرگاه استان‌هایی همچون مرکزی، اصفهان و فارس ...
گذر از رنج‎ها
در گفتگو با رزمنده دفاع مقدس:
لرزیدن شانه‎ها و اشک‎های نهان در میان سری فرود آمده و نگاه خیره به میز و دست‎هایی که برای التیام بغض در گلو، لیوان روی میز را می‎چرخاند، فرزندی جسور و...