تکریم ایثار

در جبهه نه پستی بود و نه جایگاهی ،فقط برای خدا ، مملکت و فرمان امام آمده بودند
گفتگو با رزمنده دفاع مقدس علی اصغر سوری
به گزارش روابط عمومی خانه فرهنگ ایثار با رزمنده دفاع مقدس علی اصغر سوری از شاغلین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفتگویی انجام شد که شما را به ملاحظه آن د...
برتری ما نترس بودن بچه‌های با غیرت بود که با دست خالی به میدان آمده بودند
گفتگو با رزمنده و جانباز دفاع مقدس محمد صالحی
به گزارش روابط عمومی خانه فرهنگ ایثار با رزمنده و جانباز محمد صالحی از شاغلین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفتگویی انجام شد که مشروح آن به شرح زیر تقدیم...
در حاج عمران منطقه ای بود به نام "سه راه مرگ"در آن منطقه هر روز شهید می دادیم.
گفتگو با رزمنده دفاع مقدس سهرابعلی عباس پور
به گزارش روابط عمومی خانه فرهنگ ایثار با سهرابعلی عباس پور رزمنده دفاع مقدس و از کارمندان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفتگو بعمل آمده که مشروح آن تقدیم...
پدرم بسیار مشتاق جبهه بود اما به دلیل مسئولیت‌ زیاد نتوانست ولی پسرانش را به جبهه فرستاد.
گفتگو با رزمنده دفاع مقدس محمد اسماعیل قنبری
به گزارش روابط عمومی خانه فرهنگ ایثار گفتگویی با یکی از رزمندگان دوران دفاع مقدس،محمد اسماعیل قنبری از کارمندان وزارت فرهنگ و ارشاد انجام شد که به شرح...
اخلاص و توکل رمز پیروزی در عملیات ها بود
گفتگو با رزمنده دفاع مقدس سعید قطبی‌زاده
به گزارش روابط عمومی خانه فرهنگ ایثار با سعید قطبی زاده از ایثارگران شاغل در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفتگویی انجام شد که بشرح زیر تقدیم می شود.
شهادت پدر در اولین روز عید 1367 و جانبازشدن 4 برادر در دوران دفاع مقدس
گفتگو با رزمنده و جانباز حسن طاهری فرزند شهید محمد علی طاهری
به گزارش روابط عمومی خانه فرهنگ ایثار با حسن طاهری فرزند شهید و از کارمندان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفتگویی انجام شد که بشرح زیر تقدیم می شود.
محیط جنگ؛ محیط بسیار متفاوتی بود محیطی که هیچ مادیاتی در آن راه نداشت و تمامی اعمال خالصانه بود.
مصاحبه با رزمنده دفاع مقدس قادر کوهی
به گزارش روابط عمومی خانه فرهنگ ایثار ، با قادر کوهی از ایثارگران شاغل در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفتگویی انجام شد که مشروح آن به شرح زیر تقدیم می ...
شهید منوچهر کرمعلی حتی یک نماز قضا نداشت و با پدر و مادر بسیار با احترام برخورد می کرد.
مصاحبه با هوشیار کرمعلی برادر شهید منوچهر کرمعلی
به گزارش روابط عمومی خانه فرهنگ ایثار گفتگویی با هوشیار کرمعلی کارمند روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و برادر شهید انجام شد که توجه شما را به آ...
زندگی معمولی دارم و هیچ منتی بر کسی ندارم
مصاحبه با رزمنده و جانباز دفاع مقدس سیفعلی عیوضی
به گزارش روابط عمومی خانه فرهنگ ایثار گفتگویی با سیفعلی عیوضی رزمنده و جانباز دوران دفاع مقدس انجام شد که مشروح آن بشرح زیر تقدیم می شود.