ایثار و رسانه

بازدید معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از غرفه خانه فرهنگ ایثار و مقاومت
در هشتمین روز از برگزاری نمایشگاه مطبوعات:
حسین انتظامی امروز(12)آبان ...
استقبال اهالی رسانه از برنامه های خانه ایثار
رئیس و دبیر انجمن صنفی مدیر...
یاد خانم معلمم، می افتم، قلبم می تپد
خاطره کامران تفتی از مدرسه:
بزرگترین اتفاق و یادگار روز...
بازدید عکاس جنگ«سعید صادقی» از غرفه خانه فرهنگ ایثار
در نمایشگاه مطبوعات:
در هفتمین روز از شیب پایانی...
گزارشی از حال و هوای حماسی نمایشگاه مطبوعات
نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری...