کتاب مردمی ایثار

تعجب «تجار » از بداهه نویسی مردم/ رحماندوست: کتاب «ایثار و مردم» هنر تعاونی است
راضیه تجار که از نوشته های مردم دچار شگفتی بود، درباره شگفت زدگی خود و کتاب ایثار و م...
تغییر اعتقادات در بین مردم سبب شده تا نیکوکاری کاهش پیدا کند
نویسنده رمان سِفر تنهایی با اشاره به اینکه نیکوکاری با مفهوم از خودگذشتگی روبروست، تا...