خبر و گزارش

حاشیه پررنگ تر از متن درآمد
پایان نمایشگاه سی و یکم بین اللملی کتاب تهران
خانه فرهنگ ایثار فعال ترین غرفه در بخش جنبی نمایشگاه
روایت خاطره محبوبه مدنی برگزیده مسابقه ایثار نوشت شد
همزمان با نمایشگاه سی و یکم بین المللی کتاب تهران
به گزارش روابط عمومی خانه فرهنگ ایثار، همزمان با برگزاری سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، مسابقه ایثار نوشت در غرفه خانه...
نفر برگزیده مسابقه ایثار در بخش کودک و نوجوان مشخص شد
همزمان با نمایشگاه سی و یکم بین المللی کتاب تهران
به گزارش روابط عمومی خانه فرهنگ ایثار، همزمان با برگزاری سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، مسابقه ایثار نوشت در غرفه خانه...
«افسانه عابدی» نفر برتر روز هفتم مسابقه «ایثارنوشت» شد
هفتمین روز از برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران صورت گرفت
به گزارش روابط عمومی خانه فرهنگ ایثار، در هفتمین روز از برگزاری سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، مسابقه ایثار نوشت در ای...
«مرضیه چراغی» نفر برتر روز پنجم مسابقه «ایثارنوشت» شد
پنجمین روز از برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران صورت گرفت
به گزارش روابط عمومی خانه فرهنگ ایثار، در پنجمین روز از برگزاری سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، مسابقه ایثار نوشت در ای...
راننده لوکوموتیو  نفر برتر روز هشتم مسابقه «ایثارنوشت» شد
هشتمین روز از برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران صورت گرفت
به گزارش روابط عمومی خانه فرهنگ ایثار، در هشتمین روز از برگزاری سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، مسابقه ایثار نوشت در ای...
«زهرا زرنگ» نفر برتر روز ششم مسابقه «ایثارنوشت» شد
در ششمین روز از برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران صورت گرفت
به گزارش روابط عمومی خانه فرهنگ ایثار، در ششمین روز از برگزاری سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، مسابقه ایثار نوشت در این...
«حسین هدایتی» نفر برتر روز پنجم مسابقه «ایثارنوشت» شد
در پنجمین روز از برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران صورت گرف
به گزارش روابط عمومی خانه فرهنگ ایثار، در پنجمین روز از برگزاری سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، مسابقه ایثار نوشت در ای...
افسر نیروی انتظامی نفر برتر روز چهارم مسابقه «ایثارنوشت» شد
چهارمین روز از برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران صورت گرفت:
به گزارش روابط عمومی خانه فرهنگ ایثار، در چهارمین روز از برگزاری سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، مسابقه ایثار نوشت در ا...
سعید الفتی در بازید از غرفه خانه فرهنگ ایثار
در ششمین روز از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران صورت گرفت:
ایثار ادامه دارد
امیر سرتیپ دربندی از غرفه خانه فرهنگ ایثار بازید کردند
همزمان با پنجمین روز از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران صورت گرفت
غرفه خانه فرهنگ ایثار در پنجمین روز از سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران؛ میزبان مقامات ارتش جمهوری اسلامی ایران بود.
نوجوان 10 ساله برگزیده روز سوم از «مسابقه ایثار» نوشت شد
در سومین روز از برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران صورت گرفت
به گزارش روابط عمومی خانه فرهنگ ایثار، در سومین روز از برگزاری سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، مسابقه ایثار نوشت در این...
از طریق تسهیلات صندوق اشتغال و کارآفرینی بنیاد
اشتغال ۶۰۰۰ نفر از ایثارگران
معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران به افتتاح صندوق اشتغال و کارآفرینی بنیاد اشاره کرد و گفت: سال گذشته شش هزار...
مدیر خانه فرهنگ ایثار اعلام کرد:
طرح «ایثارنوشت» اجرا می‌شود
طرحی با عنوان «ایثار نوشت» در خصوص مصادیق ایثار و خاطراتی که مخاطبین از ایثار و فداکاری در جامعه دارند اجرا می‌شود و در آن مخاطبین...