مقاله

ایثار و از خود گذشتگی
یکی از اصول مهم اخلاقی و مطرح در جامعه ی بشری که موجب استحکام ،پیشرفت و بقای نظام جامعه میشود؛ مسئلۀ ایثار و از خود گذشتگی است .
[ تعداد بازدید:۱,۰۴۴ ]
تأثیرنقش فرهنگ ایثار و شهادت بر ارتقای معنوی بسیجیان
آنچه باعث بقای اسلام و نظام اسلامی است فرهنگ ایثار و شهادت است و این فرهنگ برگرفته از فرهنگ عاشورا بوده که ما باید به آن توجه ویژه ای داشته باشیم.
[ تعداد بازدید:۸۹ ]