اخبار ویژه

خبرهای روز

پیشخوان

شکل‌گیری ادبیات پایداری حاصل برهم‌کنش سازنده ادبیات با معنویات دفاع مقدس است
مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران
دهقانکار گفت: شکل‌گیری ادبیات پایداری حاصل برهم‌کنش سازنده ادبیات با معنویات دفاع مقدس به عنوان یک پدیده اجتماعی در تاریخ معاصر ای...
برگزاری دوازدهمین جشنواره ملی رسانه‌های دیجیتال
دوازدهمین جشنواره ملی رسانه‌های دیجیتال، به عنوان بزرگترین رویداد شناسایی و معرفی آثار و فعالان فرهنگی، هنری و رسانه‌ای دیجیتال، ب...
فراخوان
ایثار در بهار قرآن

ایثار نوشت